Kontrola płaskości

Submikron: Kontrola płaskości

Ustalacz: Proste, równoległe i równo rozmieszczone pasma wskazują, że powierzchnie obrabianego przedmiotu są płaskie w zakresie 0,3 µ.

Ustalacz: Powierzchnia ta jest płaska, ale ma niewielki spadek krawędzi.

Błąd: Dodano zbyt dużo środka do docierania lub wybrano niewłaściwy typ. Pochyłą krawędź można również rozpoznać po matowości po wypolerowaniu.

Ustalacz: Linie interferencyjne wskazują na wypukły przedmiot obrabiany

Błąd: wklęsła ściernica docierająca

Ustalacz: Linie interferencyjne wskazują na wklęsły przedmiot obrabiany

Błąd: wypukła ściernica docierająca

Ustalacz: Linia ta przechodzi przez 3 pasma świetlne i pokazuje, że płaskość części wynosi ok. 0,9 µ.

Błąd: Ściernica docierająca jest wypukła

Ustalacz: widać spadek krawędzi na całej powierzchni obrączki, pas obrączki nie jest sam w sobie płaski.

Błąd:  Dodano zbyt dużo środka do docierania lub wybrano niewłaściwy typ. Pochyłą krawędź można również rozpoznać po matowości po wypolerowaniu.

Arkusz wprowadzania danych do pobrania

Erfassungsbogen-DE-Bild
pl_PLPolish
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner