Metryczka

Bierther Submikron GmbH
In den zehn Morgen 21
55559 Bretzenheim
Tel.: +49 (0) 671 – 79 61 41 90
Faks: +49 (0) 671 – 79 61 41 99
E-Mail: bierther@submikron.com

HRB 20277, Sąd Rejonowy Bad Kreuznach
Nr.ident VAT DE252719816
Geschäftsführer/-in: Hardy Höpp, Ulrike Hopp

Prawne wyłączenie odpowiedzialności:

Pomimo skrupulatnej kontroli zawartości nie odpowiadamy za zawartość linków zewnętrznych. Za zawartość linkowanych stron odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

Poniższe informacje dotyczą stron internetowych firmy Bierther Submikron GmbH („Firma”):

Firma nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Firmy dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są wyłączone, chyba że Firma ponosi ewidentną winę z powodu działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.

Wszelkie oferty nie są zobowiązujące.

Firma wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego powiadomienia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności Firmy, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy Firma posiada wiedzę na temat treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Firma oświadcza niniejszym, że znajdujące się na obecną chwilę linki nie kierują do stron z nielegalną treścią. Firma nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treści lub prawa autorskie linkowanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści linkowanych/połączonych stron, które zostaną zmienione po ustanowieniu odnośników. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w naszej ofercie internetowej.

Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji tego typu, odpowiedzalny jest wyłącznie administrator strony, do której odnosi się link, a nie ten, który utworzył jedynie odnośnik do niej.

Firma stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nieobjętych licencją. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w witrynie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samo Towarzystwo przysługują wyłącznie autorowi stron. Wszelkie powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług jest również dozwolone bez podawania takich danych lub podawania danych anonimowych albo pseudonimu.

Niedozwolone jest wykorzystywanie danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail opublikowane w druku lub porównywalne informacje przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione. Zastrzega się prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom w przypadku naruszenia tego zakazu.

pl_PLPolish
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner